Disclaimer

Zensitivity Shop, onderdeel van Zensitivity en werkt nauw samen met Q4Life zij leveren de Healy en PPD producten , wij zijn niet aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade die zijn ontstaan wegens gebruik van de goederen en/of diensten zoals aangeboden op de website.

Deze website en alles wat daarbij hoort is eigendom van Zensitivity. Het is daarom niet toegestaan de website of gedeelten van de website daarvan zomaar openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder dat er voorafgaande schriftelijke toestemming is gevraagd aan Zensitivity. 

Alle informatie die door Zensitivity op deze website worden getoond zijn met constante zorg, liefde en aandacht samengesteld. Het kan zijn dat gegevens die op de site worden gepubliceerd per ongeluk onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de website wordt met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Zensitivity behoudt zich daarom het recht voor om alle wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Hoewel Zensitivity zoveel mogelijk doet om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers/bezoekers van de website (via internet) verzonden worden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Zensitivity worden onderhouden wordt afgewezen.

Zensitivity sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Vragen over factuur of product van de Healy en PPD kunt u zich wenden bij Q4Life via per mail [email protected]. De betalingen en andere afhandelingen worden ook door Q4Life verricht.

Producten van Derde

Zensitivity promoot via een affiliate systeem verschillende producten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade en inhoud die door de desbetreffende webshop wordt aangeboden. Zodra u aankopen doet bij de desbetreffende webshop valt u onder hun voorwaarden en bij klachten zijn zij de aangewezen personen die u problemen zullen oplossen.

Gezondheidsproducten

Zensitivity besteedt veel zorg aan de inhoud van de gezondheidsproducten, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Zensitivity kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze producten of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

De informatie op www.zensitivity-shop.nl is bedoeld om degene die de kwaliteit van haar/zijn leven wil verbeteren door aan een gezonder lichaam te werken, te voorzien van een verzameling aan informatie die verspreid over het internet terug te vinden is. ‘

Alle informatie die je hier vindt is vergaard uit verschillende bronnen. Hieraan kunnen geen enkele aansprakelijkheden worden verbonden. De handreikingen, adviezen, opmerkingen en aanmoedigingen zijn vrijblijvend van aard en u blijft zelf verantwoordelijk voor hetgeen u met uw lichaam doet.

Met betrekking tot medicijngebruik dient u altijd een reguliere arts te raadplegen en het gebruik dan ook nooit te stoppen zonder overleg.

Met betrekking tot het stellen van diagnosen: de informatie die Zensitivity gebruikt is bedoeld als achtergrondinformatie en is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen.

De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden.

De informatie is aanvullend op reguliere behandelingen i.p.v. vervangend.